Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào đoàn luật sư . cho em hỏi là em làm ở trường mầm non em đã được nhà
trường ký nghỉ và đã nhận được giấy xác nhận nghỉ việc của quận . một năm
sau kế toán trường em gọi cho em bảo lên lấy sổ bảo hiểm xã hội . em lên và
viết giấy xin sổ bảo hiểm ỏe trường . nhưng chị hiệu trưởng bảo để chị sắp
xếp rùi mới gọi em lên . em đợi 3 tháng lên và viết lại một tòe xác nhận lấy sổ
bảo hiểm và tiếp tục gửi cho chi hiệu trưởng . chị lại bảo em về và đợi chị sắp
xếp. Em xin hỏi chị ấy có quyền đó ko . và nếu muốn lấy sổ em phải làm thế
nào em xin cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến: https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 như sau:
“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động,
hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền
lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá
30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã
giữ lại của người lao động.”
Theo quy định trên, thời gian tối đa sau khi chấm dứt hợp đồng lao động,
người sử dụng lao động có thời gian tối đa là không quá 30 ngày để hoàn
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm, những giấy tờ khác mà người sử
dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
Đối với trường hợp của chị đã hơn 1 năm những bên nhà trường vẫn chưa trả
sổ bảo hiểm cho chị là vi phạm quy định của pháp luật. Việc trả sổ bảo hiểm
là nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
Khi có thể chứng minh được người sử dụng lao động đó là trái pháp luật, xâm
phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm
thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ- CP quy định về giải quyết khiếu nại,
tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ỏ nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ
sinh lao động. Trường hợp người sử dụng lao động cố tình gây khó dễ cho
người lao động có thể bị xử phạt theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định
88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-
CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong thời gian chờ chốt sổ người lao động vẫn thực hiện đăng ký tham gia
bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc mới theo số sổ bảo hiểm xã hội cũ đã được
cấp. Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó được cộng dồn với thời gian
tham gia, đóng bảo hiểm xã hội sau này để làm căn cứ tính hưởng các chế độ
bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
Như vậy, việc trả sổ bảo hiểm như vậy là bên người sử dụng lao động đã vi
phạm quy định pháp luật, chị có thể khiếu nại hoặc khởi kiện người sử dụng
lao động và trong thời gian chờ chốt sổ chị vẫn có thể thực hiện đăng ký tham
gia bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc mới theo số bảo hiểm xã hội cũ đã được
cấp.

Xem tư vấn về luật tại đây

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *